Contributie

Volwassenen €50.00 per jaar.
Jeugdleden t/m 18 jaar €14,00 per jaar.
Steunende leden € 12,00 per jaar.
Betaling kan ineens of 2x per jaar via de bank.
banknummer; Giro NL49 INGB 0001551720